• Nội thất trang trí    Tượng gà trống gỗ hương nguyên khối
Trở về