• GMT +7

   Label

    
   Tin tức - Sự kiện      Nguồn gốc làng và diễn tiến tên gọi Phù Khê
   • Print Friendly and PDF
   Nguồn gốc làng và diễn tiến tên gọi Phù Khê
   02h:02' | 18/07/2013
    • TTheo Phù Đàm Sự Tích Bi Ký thì Phù Khê là một làng cổ được hình thành bên bờ sông Cổ Giang. Vào năm Giáp Thìn (275 TCN) Thục Phán Anh Dương Vương cho di rời

     Nội dung TTheo Phù Đàm Sự Tích Bi Ký thì Phù Khê là một làng cổ được hình thành bên bờ sông Cổ Giang. Vào năm Giáp Thìn (275 TCN) Thục Phán Anh Dương Vương cho di rời

   Trở về
   • Ý kiến của bạn
  • Tags:   Nguồn gốc làng và diễn tiến tên gọi Phù Khê, Nguồn gốc làng và diễn tiến tên gọi Phù Khê, Nguồn gốc làng và diễn tiến tên gọi Phù Khê