• GMT +7

   Label

    
   Gỗ Trắc     Phân biệt gỗ trắc
   • Print Friendly and PDF
   Phân biệt gỗ trắc
   05h:05' | 18/07/2013
    • Gỗ quí, màu đỏ tươi, thớ mịn, dòn, dề gia công, mặt cắt mịn sau khi khô không nẻ cũng

     Noi Dung Gỗ quí, màu đỏ tươi, thớ mịn, dòn, dề gia công, mặt cắt mịn sau khi khô không nẻ cũng

   Trở về
   • Ý kiến của bạn
  • Tags:  Phân biệt gỗ trắc , Phân biệt gỗ trắc , Phân biệt gỗ trắc
Bài viết Khác
  Chưa có bài viết cùng loại